Giới thiệu chung


Xây dựng giải pháp về phần cứng, phần mềm, hệ thống tổng đài cho các
tổ chức, doanh nghiệp.
Bao gồm: khảo sát nhu cầu, viết giải pháp tư vấn, triển khai (lắp đặt phần cứng, cấu hình, tích hợp với hạ tầng hiện tại), đào tạo hướng dẫn sử dụng – vận hành hệ thống, hỗ trợ khách hàng

Đối Tượng Khách Hàng

  • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các Đối Tác

  • Phần cứng: Oracle-SUN, HP, Dell, IBM, Cisco, Juniper, Hitachi, Enterasys, F5, Citrix, Netapp, BlueCoat, etc
  • Bản quyền phần mềm: Oracle, IBM, Microsoft, Symantec, Huawei, McAfee, Erricsion, AmDocs, Comptel, Gemalto, etc

Mô Tả Dịch Vụ

  • Cung cấp phần cứng
  • Cung cấp bản quyền phần mềm

Hình Thức Cung Cấp

  • Hợp đồng trọn gói