| 04:57 giờ

 

Chưa bao giờ ACE NEO đi làm sớm, đầy đủ và ... đói bụng đến thế vì buổi lễ trao quyết định được bắt đầu từ 08h05 phút. 

Người đến sớm nhất, không ngoài ai khác là BTC, và sau đó là Chủ tịch HĐQT - Anh Hà Thái Bảo (lý do là nhà anh rất gần NEO).
 

Buổi lễ được khai mạc dưới sự dẫn dắt của MC mới được khai quật - anh Trần Hoài Nam.

Sau vài lời phát biểu của Tổng Giám đốc về những đóng góp của anh Nguyễn Gia Tỉnh đối với TT Dịch vụ Gia tăng nói riêng và công ty nói chung là lễ trao Quyết định bổ nhiệm chính thức.

Chủ tịch HĐQT cũng có đánh giá rất cao đối với sự thành công của anh Nguyễn Gia Tỉnh trong thời gian qua và cũng hi vọng, với gương mặt lãnh đạo mới, BGĐ sẽ có những quyết định và hướng đi sáng suốt để chèo chống con thuyền NEO.