Giới thiệu


NEO CCBS (NEO Customer Care & Billing System) là Hệ thống tính cước & quản lý khách hàng tập trung, một hệ thống tổng thể với quy trình nghiệp vụ khép kín, thực hiện đầy đủ các khâu tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ, tính cước và chăm sóc khách hàng cho các nhà khai thác dịch vụ viễn thông.

Hệ Thống Dành Cho

 • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông.

Các Tính Năng

  Giúp khách hàng:
 • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
 • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng
 • Khả năng tích hợp chặt chẽ giữa các module với nhau.
 • Tin cậy và hiệu năng cao, tăng đáng kể năng suất, chất lượng lao động tại địa bàn triển khai.

Lợi Ích Cho Khách Hàng

 • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
 • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Thông Tin Khác

Ưu điểm:
 • NEO CCBS là một hệ thống tổng thể nhưng cũng có thể triển khai độc lập cho từng phân hệ tùy theo nhu cầu.
 • Hệ thống xử lý dữ liệu nhanh và chặt chẽ do được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến.
 • Tin cậy và hiệu năng cao.
 • Giao diện được thiết kế thông minh, thuận tiện cho người sử dụng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.
 • Thời gian triển khai: Khoảng 6  tháng
 • Khách hàng đã triển khai: Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone)

Khách Hàng Đã Triển Khai

Triển khai cho các khách hàng là các nhà mạng viễn thông.