Dịch vụ Tích hợp hệ thống

 

Dịch vụ thuê ngoài
(Oursourcing)

 

Dịch vụ cung cấp phần cứng và phân phối bản quyền phần mềm

 

Dịch vụ định vị thương hiệu
(brand all)

 

Hệ thống Quản lý hiệu thuốc
(NEO-Pharmacy)

 

Hệ thống Quản lý kênh phân phối
(NEO-DMS)

 

Hệ thống Quản lý Bán hàng
(NEO-Retail)

 

Hệ thống Quản lý Văn phòng
(NEO-Office)

 

Hệ thống quản lý công việc theo BPM

 

Hệ thống quản lý thông tin trả trước

 

Hệ thống quản lý thông tin SuperSIM

 

Hệ thống quản lý thông tin CellID

 

Hệ thống quản lý sự cố
(Trouble Ticket)

 

Hệ thống quản lý nhà cung cấp nội dung (CP)

 

Hệ thống thông tin 1090

 

Hệ thống báo cáo sản lượng doanh thu dịch vụ VAS (STS)

 

Hệ thống bán hàng Iphone

 

Hệ thống chọn số đẹp
(Numstore)

 

Hệ thống cổng cung cấp dịch vụ thuê bao (SPS)

 

Hệ thống cắt mở dịch vụ tập trung (Vasgate)

 

Hệ thống kết nối, trừ cước và quản lý các gói dịch vụ, nội dung của CP (Web-charging)

 

Hệ thống thu thập, xử lý dữ liệu cước (CDR Mediation)

 

Hệ thống Đối soát cước (Interconnect)

 

Hệ thống tính cước (Rating)

 

Cổng thông tin âm nhạc

 

Hệ thống cổng thanh toán
(Payment Gateway)

 

Cổng thông tin tích hợp dịch vụ

 

Hệ thống phân phối dịch vụ VAS (mSocial)

 

Cổng thông tin điều hành SXKD

 

Hệ thống tổng hợp cước và chăm sóc khách hàng (CCBS)

 

Hệ thống Online Charging Gateway

 

Hệ thống USSD GateWay

 

Hệ thống SMS GateWay

 

Hệ thống chuyển văn bản thành tiếng nóI
(Text To Speech)

 

Hệ thống Call Center

 

Hệ thống quản lý thiết bị di động (ADC)

 

Dịch vụ Bình chọn trực tuyến
(NEO Voting)

 

Dịch vụ quảng cáo trên điện thoại
(mobile marketting)

 

Dịch vụ cho thuê đầu số
(sms gateway 8x55)