Giới thiệu


Hệ thống là công cụ tra cứu các thông tin, tài liệu, chính sách, chương trình khuyến mại liên quan tới từng dịch vụ… phục vụ công tác chăm sóc khách hàng của nhà mạng. Đối tượng sử dụng chính là các cửa hàng, đại lý chuyên tra cứu thông tin chăm sóc khách hàng

Các Tính Năng

  • Cung cấp giao diện website đơn giản, dễ sử dụng và tập trung nhất cho các cán bộ hỗ trợ khách hàng sử dụng để tra cứu/lọc thông tin hỗ trợ khách hàng.
  • Là một cơ sở dữ liệu tập trung nhất, đầy đủ nhất về các chính sách nghiệp vụ khách hàng; về danh mục các dịch vụ/sản phẩm, các chương trình khuyến mãi hiện đang được sử dụng bởi khách hàng

Lợi Ích Cho Khách Hàng

  • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
  • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Thông Tin Khác

  Liên hệ ngay với NEO để có thông tin về sản phẩm.

Khách Hàng Đã Triển Khai

  Hệ thống đã được triển khai nhiều pha tại Mobifone.