Giới thiệu


Hệ thống tự động quản lý quy trình, cho phép thiết kế, chuẩn hóa, triển khai, giám sát tối ưu các quy trình theo BPMN 2.0, dựa trên nền tảng NEO Jsp Taglib và SOAP.
Hệ thống cho phép triển khai nhiều dạng hệ thống như:
Hệ thống quản lý văn bản Hệ thống quản lý công việc Hệ thống quản lý ISO

Hệ Thống Dành Cho

 • Công ty viễn thông
 • Khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và và vừa có nhu cầu quản lý công việc, văn bản, quy trình dựa trên hệ thống tự động hóa.

Các Tính Năng

 • Giúp khách hàng:
 • Giảm dần các quy định → Thay thế bằng Tự động hóa quy trình
 • Làm chủ việc xây dựng quy trình từ Thiết kế → Triển khai → Tối ưu quy trình
 • Hỗ trợ: Giao việc – Quản lý công việc
 • Hỗ trợ: Tính KPI – Đánh giá Khối lượng/Tiến độ/Chất lượng công việc của cán bộ

Lợi Ích Cho Khách Hàng

 • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
 • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Ưu Điểm

 • Chuẩn hóa theo BPM, kiến trúc SOAP
 • Tập trung vào giải pháp Quản lý công việc
 • Tùy biến cao
 • Giao diện Responsive