Giới thiệu


NEO Office cung cấp các tính năng quản lý mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp hàng ngày. Các chức năng của Cloud Office giúp giảm công sức, thời gian cho các hoạt động họp hành, in ấn, báo cáo, chuyển phát...cũng như tạo cơ chế theo dõi, quản lý công việc chuyên nghiệp và môi trường quan hệ, chia sẻ thông tin, tri thức, kinh nghiệm của các cán bộ công nhân viên trong tổ chức, doanh nghiệp.
Phần mềm được thiết kế theo mô hình phân cấp, công nghiệp và tự động hóa nhiều khâu, giúp người dùng có thể thực hiện nhanh nhất các bài toàn nghiệp vụ theo yêu cầu, đảm bảo chính xác, hiệu quả và dễ dàng mở rộng về sau.

Hệ Thống Dành Cho

  • Các tổ chức, doanh nghiệp

Các Tính Năng

  • Lãnh đạo và đội ngũ quản lý nắm được toàn bộ tình hình hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, các khó khăn vướng mắc, đề xuất của người lao động, từ đó có các quyết đinh phù hợp với tình hình thực tế.
  • Tiết kiệm chi phí, thời gian, tối ưu được nguồn lực và nâng cao năng suất lao động
  • Tạo ra môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp phù hợp với các chuẩn mực quốc tế

Lợi Ích Cho Khách Hàng

  • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
  • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Khách Hàng Đã Triển Khai

  Một số doanh nghiệp tại Hà Nội