Giới thiệu


Là hệ thống cung cấp dịch vụ trừ cước online tốc độ cao cho các dịch vụ SMS,VAS thông qua các giao thức SMPP+, SOAP.

Hệ Thống Dành Cho

  • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông

Các Tính Năng

  • Cung cấp một giao diện trừ cước online hợp nhất tốc độ cao thông qua kết nối trực tiếp qua SS7-CAMEL và Diameter vào các hệ thống IN/OCS
  • Hỗ trợ trừ cước nhiều loại dịch vụ: Voice, SMS, Data, VAS.

Lợi Ích Cho Khách Hàng

  • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
  • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Khách Hàng Đã Triển Khai

  Mobifone (Huawei)